Gdje se nalazim >> Naslovnica >> Programi >> Toplinske pumpe >> IDM Terra IDM

IDM Terra

Uvod

S toplinskom crpkom se toplinska energija može preuzimati iz okoline pri nižim temperaturama, a zatim dovesti na višu razinu temperature, te u tom obliku predati sustavu za zagrijavanje zraka.
To se odvija preko zatvorenog kružnog procesa, pri čemu se radni medij (rashladno sredstvo) neprekidno isparava, komprimira i opet kondenzira. Ovako je moguće toplinsku energiju podići sa niske razine temperature na visoku.

Terra IDMRashladno sredstvo ostaje trajno nepromijenjeno u ovom kružnom toku, i neće se trošiti ili ispuštati u atmosferu.
Za pogon kompresora bit će potrebna električna struja. Omjer predanog ogrjevnog učina prema primljenom električnom učinu, označava se kao koeficijent snage.

 

 

 

 

Najvažniji sastavni dijelovi toplinske crpke su:

Terra IDM

* kompresor: ovdje IDM upotrebljava moderni, visokoučinkoviti Scroll-kompresor.

* isparivač: je zalemljeni pločasti prijenosnik topline od plemenitog čelika.

* ukapljivač: je zalemljeni pločasti prijenosnik topline od plemenitog čelika

* prigušna naprava: je termostatički regulirani ekspanzijski ventil
IDM Terra

Terra Basic

 

Adobe Acrobat Reader logoProspekt IDM Terra (.pdf)

 

Vrh stranice