O toplinskim pumpama

Troškovi pogona toplinskih pumpi

50 do 60% ušteda na troškovima grijanja, hlađenja i pripremi potrošne tople vode u usporedbi sa loživin uljem ili LPG plinom. U odnosu na zemni plin odnos uštede je cca. 30 %. Vrlo sugestivan podatak?!?! Zvuči gotovo nestvarno. Zamislite kakove uštede mogu očekivati naši ugostitelji, manji hoteli, iznajmljivači apartmana, privatne kuće sa većim brojem članova, koje muče ogromni troškovi energenata.

Toplinske pumpe se ubrajaju u najučinkovitije sustave grijanja,danas poznatih tehnologija. Kako to izgleda na vlastitom primjeru? Sa kojim godišnjim troškovima grijanja ugradnjom IDM toplinskom pumpom mrate računati? Nisu samo niski troškovi pogona jedina moguća ušteda, jer se ušteda može ostvariti i na drugim davanjima kao na pr. za ateste za dimnjak, na redovnom održavanju, servisu, zamjeni rezervnih dijelova.
Naše IDM toplinske pumpe imaju garantni rok od 2 do 6 godina, a na akumulator tople vode HYGIENIK jedinstvenih 20 godina, u unutrašnjosti, i 10 godina na primorskoj regiji.

 

Vrh stranice