Rotex HPSU (HeatPumpSolarUnit) - toplina iz zraka i sunca za Vaš dom

Rotex HPSU

- Besplatna energija okoliša od Sunca i iz zraka
- Za toplu vodu i grijanje
- Nema skupih radova bušenja i kopanja
- Izravna kombinacija sa Solarom
- Kompaktan i tih
- Optimalna higijena vode
- Do 80% koristi obnovljive izvore energije

Neiscrpan izvor topline

Rotex HPSU

Sunce je naš prirodni izvor energije.
Iskoristite ovaj besplatan izvor topline za grijanje Vašeg doma.
ROTEX HeatPumpSolarUnit (HPSU) je jedinica toplinskih pumpi koja raspoloživu solarnu toplinu koristi uz maksimalnu učinkovitost.

 


Princip rada - milijun puta provjeren

Sa toplinskom pumpom zrak/voda se uz pomoć električne pomoćne energije toplina zraka okoline „pumpa“ u sustav grijanja. Ovaj princip rada je već milijun puta, ali u obrnutom smjeru, korišten u klima uređajima ili hladnjacima.

Onako kako hladnjak izvlači toplinu iz svoje unutrašnjosti i predaje je prostoriji, tako isto toplinska pumpa oduzima toplinu iz okoliša i transportira je na nivo temperature koji je potpuno dovoljan za grijanje Vašeg doma.

Vanjski uređaji

Rotex HPSU

Vanjski uređaj oduzima toplinu zraku okoliša, koju prima radni medij za grijanje (rashladno sredstvo) i prenosi je do unutarnjeg uređaja.

Kompaktni vanjski uređaj se može neupadljivo smjestiti na vanjskoj strani objekta novogradnje ili već postojećeg stambenog objekta.

 

Unutarnji uređaj

Rotex HPSU

Unutarnji uređaj koji se nalazi unutar kuće, toplinu sadržanu u radnom mediju za grijanje (rashladnom sredstvu), prenosi do sustava grijanja i sustava tople vode. Unutarnji uređaj se zajedno sa akumulacijskim spremnikom topline može instalirati na svakom prikladnom mjestu.

Nije Vam potreban poseban tehnički prostor. Osim toga, nisu potrebni skupi radovi bušenja ili iskopa.

Vaš će vrt ostati u cijelosti netaknut.


ROTEX HybridCube - za upravljanje energijom

Rotex HPSU

Srce HPSU-sustava je akumulacijski spremnik topline, a on upravlja tokovima energije.

ROTEX HybridCube® je nehrđajući plastični spremnik tople vode sa izmjenjivačem topline od valovitih cijevi od nehrđajućeg čelika. To je kombinacija spremnika tople vode i protočne grijalice vode, sa posebno visokim svojstvima higijene vode.

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, ROTEX HybridCube® je u principu optimalan obzirom na higijenu vode, budući da se zagrijavana voda dovodi u sustav cijevi i tamo zagrijava.

 

Adobe Acrobat Reader logoZa više informacija i tehničkih podataka Rotex HPSU uređaja pogledajte prospekt

Adobe Acrobat Reader logoNOVO !!! - Preuzmite prospekt Rotex HPSU - HiTemp

Vrh stranice