Rotex HPSU Compact - Kompaktna dizalica topline zrak/voda

Rotex HPSU Compact

Solarni spremnik + dizalica topline: ROTEX HPSU Compact ujedinjuje dizalicu topline zrak voda i solarni spremnik slojevite akumulacije u jednu jedinicu.

ROTEX HPSU Compact - Sve u jednoj jedinici
Sa potpuno novom dizalicom topline-Unit, ROTEX sada nudi posebno kompaktno rješenje budućnosti. HPSU compact integrira unutarnji uređaj dizalice topline u solarni spremnik slojevite akumulacije i to na najmanjem prostoru. Tako npr. za ovu kompaktnu jedinicu potrebna je tlocrtna površina od samo 79 x 79 cm. Na ovoj površini od samo 0.62m2 HPSU compact ujedinjuje solarni spremnik slojevite akumulacije sadržaja 500l, kao i sve potrebne tehničke sustave kao što je izmjenjivač topline, crpka, preklopni ventili, sigurnosne naprave, zamjenski grijač i elektronička regulacija.

Rotex HPSU Compact

Kompaktnom, izvedbom u znatnoj mjeri se štedi na prostoru. Nije više potrebna skupa instalacija i cijevni vodovi. Osim toga, zahvaljujući svojoj posebnoj konstrukcijskoj izvedbi, HPSU compact nudi brojne prednosti u varijabilnom korištenju i kod rada dizalice topline. Istodobno se smanjuju toplinski gubici i povisuje učinkovitost. Tako npr. 6 kW uređaj postiže COP (broj učinka) do 4,3 za A7/W35.

Jednostavno izravno korištenje Sunčeve energije

Korištenje Sunčeve energije pripada budućnosti. Time se povisuje vrijednost čitave investicije za HPSU compact. Korištenje Sunčeve energije za pripremu tople vode i grijanje već je ugrađeno.

Ako se kupac kasnije odluči za solarni sustav, tada se HPSU compact može jednostavno i brzo naknadno opremiti

Rotex HPSU Compact

Besprijekorna klima: Grijanje zimi - hlađenje ljeti

HPSU compact ne samo što može grijati nego kao opcija i hladiti.

Pripremljena za sve vrste energenata

HPSU compact može se pored toga koristiti kao djelotvoran akumulacijski spremnik topline za dodatne izvore topline. Osim solarnog sustava, unutarnja jedinica može podržavati i druge generatore topline. Tako se npr. može jednostavno priključiti uljni i plinski kotao, kotao na pelete ili kaminske peči sa vodenim đepovima. Sa dovedenom toplinom se može podržavati sustav grijanja kao i priprema tople vode. I to sve uz maksimalnu energetsku učinkovitost.

Optimalna higijena vode

Zahvaljujući konstrukciji spremnika HPSU compact u principu pruža optimalnu higijenu vode. Budući da se akumulira samo vrlo mala količina pitke vode, isključena je opasnost od zagađenja bakterijama. ROTEX solarni spremnik slojevite akumulacije koje je saržan u unutarnjoj jedinici ispitan je na legionela bakterije obzirom na higijenu vode i vrednovan kao optimalan. To je osobina koja se povezana sa dizalicama topline ni u kojem slučaju ne smije zanemariti.


ROTEX HPSU compact - proizvod za vaš uspjeh

 

Adobe Acrobat Reader logoNOVO !!! - Preuzmite prospekt Rotex HPSU compact

Vrh stranice