Rotex System 70 industrija

Za industrijeske ogrijevne površine

Primjena:
1) Industrijske I skladišne hale
2) Izložbeni saloni i robni centri
3) Remontni centri za održavanje transportnih objekata (autobusa, vlakova, aviona…)
4) Sportske dvorane
5) Unutarnji bazeni I kupališta

Rotex 70 Industrija

Idealno podno grijanje za velike površine
Zagrijavanje industrijskih hala postavlja na ogrjevni sustav posebno visoke zahtjeve. Izrazite visine hala, udarno provjetravanje otvaranjem velikih vratnica i vrata, jako promjenjiva unutarnja i vanjska toplinska opterećenja, visoki stupanj aktivnosti djelatnika i opasnost od pojave propuha su poteškoće, koje mora savladati suvremeni ogrjevni sustav.
Kao idealni ogrjevni sustav nudi se podno grijanje na toplu vodu. Dodatno se često javljaju želje, da se na izloženim mjestima postave druge ogrjevne površine, kao zračne barijere, radijatori ili grijači zraka.

Sustav 70 Industrija nudi oboje: Visoku udobnost podnog grijanja s toplom vodom i mogućnost, da se na istom razdjeljivaču priključe druge, slobodne ogrjevne površine. To je omogućeno zahvaljujući posebnom ustroju grijaćih cijevi primijenjenih u sustavu 70 Industrija.

DUO-cijev se sastoji od unutarnje cijevi kroz koju protječe voda, a koju okružuje cijevni segmentni plašt. Zračni raspor između cijevi kroz koju protječe voda i cijevnog segmentnog plašta vodi do precizne, unaprijed određene toplinske izolacije, kroz koju se temperatura vode za zagrijavanje podnog grijanja, ciljno može podići. Na taj način, potrebna temperatura vode za grijanje je ciljano viša nego kod uporabe dosadašnjih grijaćih cijevi.

Kombinacija s ogrjevnim površinama drugih dijelova zgrade Industrijske zgrade imaju pored proizvodnih površina također i urede, društvene i sanitarne prostorije.

Za zagrijavanje ovih prostorija podno grijanje je poželjno isto kao i radijatori. Kod sustava 70 Industrija, za te prostore može se upotrebljavati prokušani ROTEX sustav 70 s DUO-17 cijevi 17/12 x 2 .
Budući da oba sustava rade na istoj temperaturi polaznog voda, za cijelu zgradu dovoljna je samo jedna razdioba vode sa zajedničkom regulacijom temperature polaznog voda.To znači da se na jedan razdjeljivač mogu istodobno priključivati industrijske ogrjevne površine i ambijentalne ogrjevne površine u uredskim prostorijama, kao podno grijanje i radijatori. Struktura i pogon sustava grijanja se na taj način znatno pojednostavljuje

Visoka udobnost uz niske troškove
Slobodan izbor grijaćih površina u području industrijskih pogona i uredskih prostorija omogućava optimalno zagrijavanje prilagođeno potrebama, a time i maksimum toplinskog komfora. Pomoću jednostavnog ustroja sustava grijanja, i troškovi samog pogona su niski.
Potrošnja energije se održava minimalnom kroz zagrijavanje prilagođeno pojedinim područjima. Temperatura polaznog voda “Sustava 70 Industrija” za podno grijanje iznosi maks. 70° C. Povišenje temperature vode podnog grijanja, pored mogućnosti kombinacija ogrjevnih površina, nudi čitav niz daljnjih pogodnosti.

Rotex 70 Indsutrija

Prednosti
- dvostruki plašt DUO-cijevi zaštićuje unutarnju cijev koja provodi vodu od oštećenja kod grubih građevinskih radova (primjena od vibratora za sabijanje betonske mase je apsolutno nekritična).
- smanjeni sadržaj vode cjelokupnog postrojenja kroz niski presjek cijevi kroz koju protječe voda, manje ekpanzione posude, smanjena tromost. veliko temperaturno razdvajanje, zbog čega je smanjeni protok vode i manje optočne crpke. nema potrebe za dodatnim prevlačenjem zaštitne cijevi u području dilatacijskih fuga. jednostavno polaganje primjenom sustavnih ploča ili učvršćenjem na čeličnu armaturu.
- velika dozvoljena dubina bušenja za učvršćenje strojeva i postrojenja uporabom sustavnih ploča. Time se ostvaruje iskorištavanje podne površine bez ograničenja.

 

Adobe Acrobat Reader logoProspekt Rotex 70 Industrija (.pdf)

 

Vrh stranice