Rotex Variosafe - dvoslojni spremnik za loživo ulje

Rotex Variosafe

Suvremeno uskladištenje loživog ulja

Loživo ulje je i ostaje vrlo važan i ekonomičan energent. Prelazak na loživo ulje sa niskim sadržajem sumpora, primjena uljnih kondenzacijskih kotlova i jednostavno kombiniranje sa solarnom energijom, loživo ulje čine privlačnim i modernim energentom.


Započeta diskusija o loživom ulju sa biogenim dodacima, kao što je bio ulje, pokazuje alternative u budućnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u spoju sa loživim uljem i time dodatni potencijal za uštedu primarne energije i za smanjenje CO2.


ROTEX-variosafe sigurnosni spremnici pružaju vam ono što danas očekujete od sustava spremnika:

- optimalna sigurnost zahvaljujući dvostrukim stjenkama
- manji potreban prostor
- velika fleksibilnost
- djelotvorno blokiranje širenja mirisa
- odobreni i za bio ulje
- pripremljeni i za rad u područjima ugroženim poplavama


Sigurnosni standard kod uskladištenja loživog ulja

ROTEX-variosafe pruža dvostruku sigurnost zahvaljujući dvama jedan od drugoga neovisnim sustavima zaštite i time postavlja nova mjerila za budućnost:
- unutarnji spremnik od bešavnog, napuhanog HDPE, zadovoljava opća odobrenja građevnog nadzora DIBT,
- nehrđajuće korito za hvatanje, sa zaštitom od požara, daljnji je visokokvalitetan HDPE-spremnik izuzetno visoke stabilnosti.


Variosafe - Ready for Bio-Oil

Svi variosafe spremnici za loživo ulje danas su već odobreni za uskladištenje loživog ulja sa biogenim sastojcima. Time ste već opremljeni za buduća tehnološka unapređenja u ovom smjeru. Kao uljni transportni vod od spremnika za ulje do uljnog kotla, koristi se ROTEX VA-Oil odobren od građevnog nadzora.VA-Oil je otporan na Bio-Oil i ne pokazuje nikakvo štetno djelovanje na loživo ulje, kao što je to slučaj kod obojenih metala i bakra.


Povezanost sa uljnim kondenzacijskim kotlom A1

Primjena uljnog kondenzacijskog kotla predstavlja već danas stanje tehnike. Naš kotao ROTEX A1 uljni kondenzacijski kotao je isto tako već pripremljen za primjenu Bio-Oil. Time vam je na raspolaganju kompletni sustav uljnog grijanja usmjeren na budućnost, koji je često spreman za primjenu obnovljivih izvora energije.

Rotex Variosafe

 

Adobe Acrobat Reader logoProspekt Rotex Variosafe(.pdf)

 

Vrh stranice